Osoby zainspirowane stylizacją

LONG BLACK COAT

Krystyna Kantowicz , New York